Länkar

header (30)

Länkar

 

Lista dig hos oss

Blankett för listning på mottagningen, om du vill lista dig hos oss

 

Söderjouren

Närakut kvällar helger på Ringens vårdcentral

 

Apoteket

Läkemedelsinformation, rådgivning, e-handel

 

Fass.se
Läkemedelsinformation

 

1177 Vårdguiden
Stockholms läns landstings sidor på vårdguiden

 

Försäkringskassan
Sjukförsäkring och e-tjänster

Giftinformationscentralen
Information om förgiftning, geting- o bistick, huggormsbett.

 

Folkhälsomyndigheten
Information om folkhälsa och smittsamma sjukdomar

 

Läkarhuset Farsta
Specialistmottagningar i Farsta centrum

 

Stockholms läns landsting
Landstingets hemsida, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 

Vård för asylsökande
Information om vård för asylsökande

header (31)